Na Selški poljski poti boste spoznali živali in rastline, ki so značilne za Selško dolino. Med živalmi so najbolj značilne poljska miš, poljski zajec, srna, lisica, siva vrana. Sprehodili se bomo mimo različnih travišč in srečali trave, nebinovke, metuljnice, kobulnice, vetrocvetke. Na poljski poti so tudi mnogi sadovnjaki in kozolci.


Selška poljska pot

Zemljevid Selške poljske poti