Kulturno in turistično društvo VIGENJC je bilo ustanovljeno z namenom širjenja in promoviranja turistične in kulturne podobe mesta Železniki.

 

Železniki imajo bogato tradicijo, ki se je začela konec 13. stoletja. V Železnike so prišli fužinarji in kovači iz Furlanije, da bi pričeli z železarstvom. Z listino, ki jo jim je podelil freisinški škof Albert leta 1348 so dobili pravico do izkoriščanja in pridobivanja naravnih bogastev v kraju in okolici. Začeli so graditi plavže, vigenjce, fužine, mogočne hiše, nagrobnike, cerkve, mostove in ostalo infrastrukturo. Železniki so v obdobju fužinarjev in kovačev začeli postajati pomemben trg na Kranjskem in v širši okolici. V kraju so se rojevali in živeli pomembni in znani Železnikarji: Anton Globočnik pl. Sorodolski, dr. France Koblar, Janko Mlakar, dr. Josip Boncelj, dr. Anton Dermota ...

 

 

Vse krajevne znamenitosti in pomembni možje so nastali zaradi znanja, upravljanja in delovnih rok, ki so izkoriščala naravna bogastva. V Železnikih jih je veliko, zato smo jih nekaj najpomembnejših strnili v Fužinarsko-kovaški poti, ki poteka po starem mestnem jedru Železnikov. Pot je sestavljena iz 23 točk, vsaka pa ima svojo tablo s kratkim zgodovinskim opisom. Ob poti vam lahko pokažemo tudi tri domače obrti: kovanje, klekljanje in obdelavo skrilja.

 

Fužinarsko-kovaška pot je bila nagrajena na 7. mednarodnem znanstvenem posvetu z naslovom Tehnična ustvarjalnost v šolskem kurikulumu v obliki projektnega učnega dela "od ideje do izdelka" - od vrtca do fakultetnega tehniškega študija, ki je potekal od 22. do 24. aprila 2009 v Portorožu. Nagrada je bila podeljena za didaktični prispevek strokovne ekskurzije po delu Gorenjske, kar pomeni, da je kot strokovna pot primerna za vse vrste izobraževanja. Znanstveni posvet organizira Združenje pedagogov tehnične ustvarjalnosti Slovenije pod vodstvom doc. ddr.Jožice Bezjak, univ. dipl. ing.