Primarna dejavnost društva je trženje in vodenje po Fužinarsko-kovaški poti po starem delu Železnikov. Na poti so predstavljene najbolj pomembne znamenitosti mesta, ki ima bogato, 670-letno fužinarsko in kovaško tradicijo.

V društvu vsako leto v pozno poletnem času priprav imo tudi pohod po treh tematskih poteh. Selška poljska pot, Fužinarsko-kovaška pot in Geografska pot ob Sori sestavljajo 10 kilometrov dolgo pot polno naravnih znamenitosti.

V času tradicionalnih čipkarskih dni v mesecu juliju, pripravljamo tudi razstave domačih umetnikov v Špendalovi hiši.

  

  

Ogled Fužinarsko-kovaške poti.